Een hypotheek aanpassen is door de wetsverandering van 1 januari 2013 ook drastisch veranderd. Er geldt sindsdien namelijk een aflossingsplicht. Indien u voor het eerst een hypotheek afsluit, zult u de hypotheek in 30 jaar volledig moeten aflossen, om renteaftrek te behouden. Als u al een hypotheek had vóór 1 januari 2013, kunt u gebruikmaken van een overgangsregeling. Dit houdt in dat voor de eigenwoningschuld die u al had voor 1 januari 2013 dezelfde regels blijven gelden. Een hypotheek aanpassen met een eventuele hypotheekverhoging valt onder het huidige regime en dient in 30 jaar afgelost te worden. Een restrictie hierop is dat maximaal 50% van de marktwaarde aflossingsvrij wordt verstrekt.